Nie wszystkie treści z opublikowanych artykułów, odzwierciedlają poglądy admina..

STRONA TA ZOSTAŁA ZAŁOŻONA W CELU PROPAGOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I ODŻYWIANIA. NIECH MOJE BEZINTERESOWNE DZIAŁANIE PRZYSPORZY KORZYŚCI JAK NAJWIĘKSZEJ LICZBIE LUDZI I ZWIERZĄT. BO ZDROWIE SIĘ TYLKO TAKIE MA JAK SIĘ O NIE ZADBA.

czwartek, 17 września 2015

Amerykański rząd ukrywa informacje o szkodliwości GMO.

Amerykański rząd ukrywa informacje o szkodliwości GMO

Amerykański rząd ukrywa informacje o szkodliwości GMOfoto: Wikimedia Commons/CC


Amerykańska organizacja aktywistów dbająca o bezpieczeństwo żywności złożyła pozew sądowy przeciwko Amerykańskiemu Departamentowi Rolnictwa, zarzucając że jedna z jego agencji dopuściła się naruszenia przepisów prawnych ustawy o wolnym dostępie do informacji (FOIA), nie dopuszczając do wglądu w swoje dokumenty dotyczące upraw GMO.
Centrum działające na rzecz bezpieczeństwa żywności (CFS) w swoim pozwie przeciwko agencji służby nadzoru nad uprawą roślin i hodowlą zwierząt (APHIS), stwierdza że agencja dotąd zignorowała, bądź nie udzieliła na czas odpowiedzi na 29 wniosków o udostępnienie danych dotyczących genetycznie modyfikowanych upraw, jednocześnie naruszające prawo o jawności informacji.
Pozew wnosi by sąd wymógł, by APHIS został zobligowany niezwłocznie dostarczyć do CFS wymagane informacje i odtąd niezwłocznie odpowiadał na wszelkie zapytania dotyczące szkodliwości GMO.
Społeczeństwo ma prawo wiedzieć
„APHIS ma długą historię tworzenia nieadekwatnych i nieodpowiedzialnych regulacji związanych z inżynierii genetyczną. Przy braku dokładnego rządowego nadzoru, publiczny dostęp do informacji o tych uprawach staję się tym bardziej istotny. Ten pozew był konieczny, by zmusić APHIS do udostępniania do publicznej wiadomości informacji, które dotyczą rolników, całego społeczeństwa i środowiska” - powiedziała Cristina Stella Pani prawnik reprezentująca CFS.
Uprawy GMO spowodowały ogromne szkody w środowisku, wliczając w to transgeniczne skażenie tradycjonalnych i organicznych upraw. W dodatku badania wykazały, że mogą powodować negatywne skutki zdrowotne.
Oto kilka przykładów:
- trzy dopuszczone do uprawy genetycznie modyfikowane rośliny zostały powiązane z uszkodzeniami organów i wszystkie trzy zostały wyprodukowane przez Monsanto
- uprawy GMO zawierające toksyny odstraszające insekty odnoszą odwrotny skutek - szkodliwe dla upraw owady stają się odporne na chemiczne pestycydy
- europejski odpowiednik APHIS wydał raport stwierdzający, że większość produktów GMO dostępnych w sprzedaży zawiera ukryty viral gene, który jest niebezpieczny dla ludzi.
Bez cienia wątpliwości ogromna większość upraw GMO jest modyfikowana w taki sposób, były one odporne na chwasty i szkodliwe organizmy, niestety ich wprowadzenie doprowadziło do  zwiększenia zużycia pestycydów, w szczególności w USA.
Brak nadzoru i przepisów, które usunęłyby ten problem
APHIS pełni swą funkcję opierając się o regulacje które były stworzone i zaimplementowane w latach 90. W marcu 2015 agencja ta nagle zrezygnowała z aktualizowania przepisów, także tych, które obiecywała wprowadzić od 2004 r.
Testowe uprawy GMO powodowały skażenie sąsiadujących pól uprawnych, mimo to APHIS do tego momentu odmawia monitorowania tych upraw.
Nierzetelny nadzór był często krytykowany poprzez wiele raportów rządowych i sądów federalnych. Oprócz lekceważenia wniosków o udostępnienie informacji, APHIS nie ustosunkowało się formalnie do wniosku związanego z odrzuceniem proponowanych zmian regulacyjnych.
„Im dłużej APHIS nie korzysta z pełni swoich uprawnień przy przeciwdziałaniu skażeniu środowiska przez GMO, transgenicznemu zatruciu sąsiadujących upraw, skażeniu pestycydami, zagrożeniu dla chronionych gatunków - tym więcej szkód powstanie” powiedziała Pani Stella.”CFS żąda informacji o tych szkodach od ponad dziesięciu lat - i od ponad dziesięciu lat APHIS bezustannie ignoruje te  żądania. Tak dalej być nie może.”