Nie wszystkie treści z opublikowanych artykułów, odzwierciedlają poglądy admina..

STRONA TA ZOSTAŁA ZAŁOŻONA W CELU PROPAGOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I ODŻYWIANIA. NIECH MOJE BEZINTERESOWNE DZIAŁANIE PRZYSPORZY KORZYŚCI JAK NAJWIĘKSZEJ LICZBIE LUDZI I ZWIERZĄT. BO ZDROWIE SIĘ TYLKO TAKIE MA JAK SIĘ O NIE ZADBA.

piątek, 25 września 2015

Czujesz stres? Pójdź do parku!

Psychologia

Czujesz stres? Pójdź do parku!

Nawet krótkie wyjście na tereny zieleni miejskiej jest pozytywnie związane z odczuwaniem ulgi w stresie – sugeruje Liisa Tyrväinen i współpracownicy z Natural Resources Institute Finland w Helsinkach. Wyniki badania – opublikowane na łamach Journal of Environmental Psychology – dowodzą że stężenie hormonu stresu malało po spędzeniu czasu na terenach miejskich. Jednakże tylko po odwiedzeniu parku i lasu miejskiego osoby badane deklarowały niższy poziom subiektywnie odczuwanego stresu.
Uczestnicy badania mieli za zadanie odwiedzenie trzech miejsc (z zachowaniem tygodniowych odstępów czasowych) w środowisku miejskim: centrum handlowego, parku miejskiego, oraz lasu miejskiego. Każdorazowo – przed, w trakcie i po odwiedzeniu danej lokalizacji badacze mierzyli psychologiczne i fizjologiczne wskaźniki odczuwanego stresu wśród osób badanych. Jak się okazało, niezależnie od odwiedzanej lokalizacji stężenie hormonu stresu jednakowo malało. Jednakże subiektywne uczucie odnowy, witalności i pozytywnego nastroju wzrastało wraz z ilością spędzonego czasu w parku i lesie miejskim. Z kolei w przypadku terenu zabudowanego (centrum handlowe), wraz ze wzrostem spędzanego czasu, malały wyżej wymienione wskaźniki.
Wyniki badania potwierdzają pozytywny związek ekspozycji na środowisko naturalne z utrzymywaniem dobrostanu psychicznego. Nie mniej dość poważnym ograniczeniem badania był brak równoliczności płci osób badanych (znacząca przewaga kobiet) co mogło istotnie przełożyć się na uzyskane wyniki (biorąc dodatkowo pod uwagę udokumentowane empirycznie różnice w odczuwaniu stresu między kobietami a mężczyznami). Ostatecznie, badacze nie uzasadnili przyjętego przez siebie kryterium ilości czasu spędzonego w danych lokalizacjach (30 minut). Tyrväinen z zespołem sugeruje, że istotne jest dalsze weryfikowanie omawianego tematu. Mimo wszystko zasadnym wydaje się stwierdzenie, że po ciężkim dniu pracy nic nas tak nie odpręży jak czas spędzony na łonie natury (nawet jeżeli znajdowałaby się ona w środku miasta).