Nie wszystkie treści z opublikowanych artykułów, odzwierciedlają poglądy admina..

STRONA TA ZOSTAŁA ZAŁOŻONA W CELU PROPAGOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I ODŻYWIANIA. NIECH MOJE BEZINTERESOWNE DZIAŁANIE PRZYSPORZY KORZYŚCI JAK NAJWIĘKSZEJ LICZBIE LUDZI I ZWIERZĄT. BO ZDROWIE SIĘ TYLKO TAKIE MA JAK SIĘ O NIE ZADBA.

sobota, 17 listopada 2018

Wstrząsające ostrzeżenie ws. bezpieczeństwa szczepionek

Plik:Szczepionka strep pneu.jpg

Nigdy przedtem Amerykanie nie byli dotknięci tak poważnymi proble­mami zdrowotnymi, jak borelioza, ze­spół przewlekłego zmęczenia, autyzm, nowotwory i demencja, o których zaled­wie kilka pokoleń wcześniej praktycznie nie słyszano. Dlaczego? Jedni mówią, że to genetyka, drudzy, że zanieczyszczenie środowiska, a jeszcze inni, że to z powo­du obecnego (cały czas rozszerzanego) programu szczepień.
Badaczka i biochemiczka dr Judy Mikovits oskarża o te wszystkie współczesne problemy zdrowotne niemal wyłącznie retrowirusy, którymi zarażonych jest jej zda­niem nawet 20 milionów Amerykanów. Chociaż te wirusy mogą czasami pozostawać w uśpieniu, dr Mikovits utrzymuje, że zwykłe zaburzenie odporności w postaci szczepionki może pobudzić je do działa­nia z takimi konsekwencjami, jak choroby, niepełnosprawność, a nawet przedwcze­sna śmierć.
Dr Mikovits twierdzi, że ma dowody na to, iż 20 milionów Amerykanów nosi w sobie wirusa, który może rozwinąć się w zespół nabytego niedoboru odporno­ści (AIDS). Należy zwrócić uwagę, że to nie jest AIDS powodowany przez HIV, ale zespół niedoboru odporności zwią­zany z innymi retrowirusami. To właśnie te retrowirusy odpowiadają za dziesiątki przewlekłych chorób, w tym za pewne nowotwory, syndrom przewlekłego zmę­czenia i autyzm.
Zdaniem dr Mikovits retrowirusy tra­fiły do krwi ludzi poprzez zanieczyszczo­ne szczepionki i sięga to okresu prób ze szczepionką przeciwko polio w latach 1930. (to właśnie wtedy zarejestrowano pierwsze przypadki zespołu przewlekłe­go zmęczenia i autyzmu).
Problem retrowirusów nasilił się w latach 1970. wraz z rozwojem nowych szczepionek i lekarstw. Wprowadzenie GMO również mogło odegrać w tym rolę. Retrowirusy pozostają uśpione, dopóki nie zostaną uaktywnione przez zaburzenie odporności, do czego może dojść wskutek zakażeń, szoku, traumy, rozregulowania gospodarki hormonal­nej, a także kontaktu z GMO, glifosatem i innymi toksynami środowiskowymi.
Tłumaczenie: Nexus
Na podstawie: Circleofdocs.com
Źródło: Wolna-Polska.pl