Nie wszystkie treści z opublikowanych artykułów, odzwierciedlają poglądy admina..

STRONA TA ZOSTAŁA ZAŁOŻONA W CELU PROPAGOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I ODŻYWIANIA. NIECH MOJE BEZINTERESOWNE DZIAŁANIE PRZYSPORZY KORZYŚCI JAK NAJWIĘKSZEJ LICZBIE LUDZI I ZWIERZĄT. BO ZDROWIE SIĘ TYLKO TAKIE MA JAK SIĘ O NIE ZADBA.

poniedziałek, 14 grudnia 2015

Zatrzymaj zmiany klimatyczne zanim one zmienią ciebie.


W wyniku produkcji mleka i mięsa powstaje WIĘCEJ gazów cieplarnianych, takich, jak metan i dwutlenek węgla, niż emitują wszystkie samochody jeżdżące po kuli ziemskiej. 
To właśnie przemysł wyzyskujący zwierzęta „użytkowe” jest pierwszym w rankingu sprawcą zanieczyszczenia środowiska i efektu cieplarnianego.

Tak ważne dla równowagi klimatycznej Ziemi tropikalne lasy deszczowe są masowo karczowane,a w ich miejsce powstają kolejne pastwiska i kolejne pola uprawne służące produkcji pasz. Tzw. „zielone płuca Ziemi” niszczone są w tempie szybszym, niż kiedykolwiek wcześniej.

Niemiecki Federalny Urząd ds. Ochrony Przyrody nawołuje konsumentów do przyjęcia postaw przyjaznych klimatowi i do ograniczenia konsumpcji mięsa.
Laureat Pokojowej Nagrody Nobla 2007 i przewodniczący zespołu „Intergovernmental Panel on Climate Change” (IPCC) w ONZ, Rajendra Pachauri, wzywa obywateli Ziemi, aby ograniczyli spożycie mięsa, gdyż jest to przyzwyczajenie zbyt destrukcyjnie działające na klimat naszej planety.

Jak wykazują badania, produkcja jednego tylko kilograma mięsa pociąga za sobą emisję aż 36,4 kg CO2!

Renomowany WorldWatch Institute opublikował w roku 2009 wyniki badań w zakresie oddziaływania hodowli zwierząt i konsumpcji produktów pochodzenia zwierzęcego na zmiany klimatyczne. Wyniki te wykazują, że konsumpcja mięsa, mleka i jaj jest odpowiedzialna za min. 51 % emisji gazów cieplarnianych generowanych przez człowieka.
 

Anna Cooke
Źródłohttp://www.worldwatch.org/files/pdf/Livestock%20and%20Climate%20Change.pdf