Nie wszystkie treści z opublikowanych artykułów, odzwierciedlają poglądy admina..

STRONA TA ZOSTAŁA ZAŁOŻONA W CELU PROPAGOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I ODŻYWIANIA. NIECH MOJE BEZINTERESOWNE DZIAŁANIE PRZYSPORZY KORZYŚCI JAK NAJWIĘKSZEJ LICZBIE LUDZI I ZWIERZĄT. BO ZDROWIE SIĘ TYLKO TAKIE MA JAK SIĘ O NIE ZADBA.

wtorek, 20 marca 2018

Zły stan uzębienia = wyższe ryzyko cukrzycy?

Wiele przemawia za tym, że zły stan uzębienia wiąże się z podwyższonym ryzykiem cukrzycy.

Stan twoich zębów może ujawniać jednostkowe ryzyko cukrzycy – podkreśla dr Raynald Samoa z City of Hope National Medical Center w Duarte.
„Nasze wyniki sugerują, że przeglądy stomatologiczne mogą być dobrym sposobem na zidentyfikowanie osób zagrożonych cukrzycą. Odkryliśmy postępujący dodatni związek między pogarszającą się tolerancją glukozy a liczbą brakujących zębów. Choć na podstawie tego przekrojowego badania nie da się wnioskować o zależności przyczynowo-skutkowej, pokazuje ono, że przed początkiem jawnej cukrzycy widoczny jest zły stan uzębienia.”
Samoa i inni przeglądali dokumentację medyczną 9670 dorosłych Amerykanów w wieku ponad 20 lat (20+). Wszyscy przechodzili badanie stomatologiczne w ramach 2009-2014 National Health and Nutrition Examination Survey. Naukowcy analizowali wskaźniki masy ciała (BMI), a także tolerancję glukozy (tę ostatnią określali na podstawie poziomu cukru na czczo, wyników uzyskiwanych w teście doustnego obciążenia glukozą i stężenia hemoglobiny glikowanej HbA1c). Oprócz tego naukowcy sprawdzali, czy u danej osoby zdiagnozowano cukrzycę, a jeśli tak, to czy była ona leczona tabletkami czy zastrzykami z insuliny. Zespół Samoy odnotowywał też liczbę zębów utraconych w wyniku próchnicy i chorób przyzębia.
Okazało się, że w miarę spadku tolerancji glukozy rosła liczba pacjentów z brakującymi zębami. O ile w grupie z prawidłową tolerancją (NGT, od ang. normal gluose tolerance) odsetek ten wynosił 45,57%, o tyle w grupach z upośledzoną tolerancją (ang. abnormal glucose tolerance, AGT) i cukrzycą sięgał on już, odpowiednio, 67,61 i 82,87%.
Średnia liczba brakujących zębów w grupach NGT, AGT i diabetyków wynosiła, odpowiednio, 2,26, 4,41 i 6,80. Różnice między średnimi były istotne statystycznie.
Okazało się, że na liczbę brakujących zębów znacząco wpływało kilka współzmiennych: wiek, rasa/grupa etniczna, rodzinna historia cukrzycy, palenie, picie alkoholu, wykształcenie i wskaźnik ubóstwa.
Autorstwo: Anna Błońska
Na podstawie: EurekAlert.org
Źródło: KopalniaWiedzy.pl