Nie wszystkie treści z opublikowanych artykułów, odzwierciedlają poglądy admina..

STRONA TA ZOSTAŁA ZAŁOŻONA W CELU PROPAGOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I ODŻYWIANIA. NIECH MOJE BEZINTERESOWNE DZIAŁANIE PRZYSPORZY KORZYŚCI JAK NAJWIĘKSZEJ LICZBIE LUDZI I ZWIERZĄT. BO ZDROWIE SIĘ TYLKO TAKIE MA JAK SIĘ O NIE ZADBA.

poniedziałek, 21 sierpnia 2017

Kobiety dłużej karmiące piersią rzadziej zapadają na stwardnienie rozsiane„To kolejna korzyść dla matki, wynikająca z karmienia piersią. Do innych zalicza się obniżone ryzyko raków piersi i jajnika, cukrzycy typu 2. i zawału” – opowiada dr Annette Langer-Gould z Kaiser Permanente Southern California.
Naukowcy przypominają, że kobiety ze stwardnieniem rozsianym mają w ciąży i w czasie wyłącznego karmienia piersią mniej nawrotów. „Wielu ekspertów sugerowało, że za zjawiska te odpowiada poziom hormonów płciowych, ale my dywagowaliśmy, że chodzi o brak owulacji. Chcieliśmy więc sprawdzić, czy z ryzykiem SR wiąże się dłuższy czas karmienia piersią albo mniejsza liczba lat, podczas których kobieta jajeczkuje.”
W studium uwzględniono 397 kobiet z nowo zdiagnozowanym SR lub zespołem klinicznie izolowanym (ang. clinically isolated syndrome, CIS). Średnia wieku wynosiła 37 lat. Naukowcy porównywali je do grupy kobiet dopasowanych pod względem wieku i rasy. Panie wypełniały kwestionariusze dot. ciąż, karmienia piersią, antykoncepcji hormonalnej itp.
Okazało się, że kobiety, które po jednej lub większej liczbie ciąż karmiły łącznie przez co najmniej 15 miesięcy, o 53% rzadziej zapadały na SR lub zespół klinicznie izolowany niż kobiety karmiące przez okres 0-4 miesięcy. Przez przynajmniej 15 miesięcy karmiło 85 zdrowych kobiet i 44 panie z SR. Przez 0-4 miesięcy karmiło zaś 110 zdrowych kobiet i 118 z SR.
Autorzy publikacji z pisma „Neurology” podają, że kobiety, które pierwszą miesiączkę miały w wieku 15 bądź więcej lat, o 44% rzadziej zapadały na stwardnienie rozsiane niż osoby, u których menarche wystąpiła w wieku 11 lat bądź wcześniej. Wśród zdrowych kobiet menarche wystąpiła w wieku 15 lat bądź później u 44 pań, w porównaniu do 27 z SR. Pierwsza miesiączka wystąpiła zaś w wieku 11 lat lub wcześniej u 120 zdrowych kobiet i 131 ze stwardnieniem rozsianym.
Ogólna liczba lat jajeczkowania nie wiązała się z ryzykiem SR. Podobnie zresztą jak liczba ciąż, stosowanie antykoncepcji hormonalnej czy wiek przy pierwszym porodzie.
Langer-Gould podkreśla, że badanie wskazało na korelację, nie na związek przyczynowo-skutkowy. Wadą studium jest poleganie na pamięci ochotniczek. Nie pytano też o powody niekarmienia lub karmienia piersią jedynie przez krótki czas.
Autorstwo: Anna Błońska
Zdjęcie: GrilledBabyPandas – SKXE
Na podstawie: American Academy of Neurology (AAN)
Źródło: KopalniaWiedzy.pl