Nie wszystkie treści z opublikowanych artykułów, odzwierciedlają poglądy admina..

STRONA TA ZOSTAŁA ZAŁOŻONA W CELU PROPAGOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I ODŻYWIANIA. NIECH MOJE BEZINTERESOWNE DZIAŁANIE PRZYSPORZY KORZYŚCI JAK NAJWIĘKSZEJ LICZBIE LUDZI I ZWIERZĄT. BO ZDROWIE SIĘ TYLKO TAKIE MA JAK SIĘ O NIE ZADBA.

poniedziałek, 16 maja 2016

WHO: Ponad 80% mieszkańców miast oddycha zanieczyszczonym powietrzem.

By No machine-readable author provided. Bernd Untiedt~commonswiki assumed (based on copyright claims). - No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56514

Ponad 80% ludzi żyjących na obszarach miejskich, które posiadają system monitorowania jakości powietrza, jest zmuszona oddychać powietrzem z zawartością szkodliwych substancji, gdzie przekroczone są limity ustalone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). 
Wyniki takie zawarte są w raporcie opublikowanym na stronie internetowej WHO. Należy zauważyć, że chociaż istnieje problem we wszystkich regionach świata, to na najsilniejsze działanie zanieczyszczonego powietrza są narażone miasta o niskich dochodach, informuje WHO.

Według ostatnich danych, 98% miast, które są domem dla ponad 100 tysięcy ludzi w krajach o niskim i średnim dochodzie, jakość powietrza nie spełnia wymagań ustalonych przez WHO. Jednocześnie w krajach o wysokich dochodach odsetek ten obniżył się do 56%.

W ciągu ostatnich dwóch lat, baza danych WHO w sprawie jakości powietrza, która obejmuje obecnie trzy tysiące miast w 103 krajach, podwoiła się. Uzyskane dane pozwalają stwierdzić negatywny wpływ zanieczyszczeń na zdrowie ludzi. Ustalono, że ze względu na obniżenie jakości powietrza zwiększa się ryzyko udaru mózgu, choroby serca, raka płuc, przewlekłe lub ostre choroby układu oddechowego, w tym astmy u ludzi, którzy mieszkają w miastach.

Prowadząc badania, WHO stwierdziła, że od 2008 do 2013 roku poziom zanieczyszczenia powietrza w miastach na całym świecie wzrósł o 8%, ale w niektórych regionach rejestrowano poprawę tego wskaźnika, stwierdza raport.

W ogóle, intensywność zanieczyszczenia powietrza w miastach jest najniższa w krajach o wysokich dochodach - głównie w Europie, obu Amerykach i na zachodnim Pacyfiku.

Najwyższe wskaźniki zanieczyszczenia powietrza obserwowane są w krajach o niskich i średnich dochodach – we wschodnim rejonie Morza Śródziemnego, Azji Południowo-Wschodniej. Na tych terenach średnie roczne poziomy są często 5-10 razy wyższe niż wartości graniczne określone przez WHO.

W Afryce, dane o zanieczyszczeniu powietrza różnią się w zależności od regionu, ale analiza pokazuje, że poziom pyłu zawieszonego jest wyższy niż przeciętnie.

WHO proponuje podjęcie działań, takich jak zmniejszenie emisji z kominów przemysłowych, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna i wiatrowa, pierwszeństwo rozwoju szybkich systemów tranzytowych, rozszerzenie praktyki pieszych przemieszczeń i rozwoju sieci szlaków rowerowych.

Na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia 23-28 maja br. państwa członkowskie omówią plan działania w celu wzmocnienia globalnych działań w odpowiedzi na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzi, podkreślają WHO.